Sidste år besluttede vi, en mangfoldig kreds af forskere og praktikere, at etablere en tænketank for leg, og i slutningen af 2018 stiftede vi formelt “Foreningen Den Danske Legetænketank”. Det gjorde vi for at formalisere tænketanken tilstrækkeligt til, at den ikke blot fortaber sig i travlhed og gode intentioner. Samtidig valgte vi at stifte en forening for at fastholde åbenheden, den demokratiske dimension og som en markering af vores uafhængighed af partipolitiske og kommercielle interesser.

Sidenhen har vi arbejdet af to parallelle spor, hvor bestyrelsen arbejder med udvikling og modning af organisationen, mens selve Legetænketanken fokuserer på det faglige indhold. Det organiserer vi sådan her:

Foreningen skaber rammerne for Legetænketanken, men sidstnævnte opererer med udstrakt autonomi, og alle faglige beslutninger træffes i tænketanken. Man kan melde sig ind i foreningen, men ikke i tænketanken, for her skal vi kunne sikre dels et højt fagligt niveau, dels en passende sammensætning af fagområder. Vi insisterer jo på at favne legens mangfoldighed gennem hele livet og på tværs af samfundet, samt i forskning såvel som i praksis.

Bestyrelsen består af 5 fuldgyldige medlemmer og to suppleanter, som alle deltager ligeværdigt i arbejdet:

  • Mathias Poulsen (formand)
  • Jari Due Jessen (kasserer)
  • Lars Møller
  • Rikke Berggreen
  • Morten Skrubbeltrang (valgt for ét år i 2018)
  • Jari Due Jessen (valgt for ét år i 2018)
  • Anna Buur Vistesen (suppleant)
  • Thomas Enemark Lundtofte (suppleant)

Vi er enige om, at bestyrelsens primære opgave i den kommende tid er at udvikle og modne organisationen, bl.a. ved at arbejde hen imod etableringen af et lille, fast sekretariat, der kan varetage administrative og organisatoriske opgaver. Det vil også gøre det nemmere at holde dampen oppe mellem møderne, og sikre et mere stabilt aktivitetsniveau og kontinuitet over tid. Til det formål arbejder vi på en ansøgning til én af de større fonde, også for at forpligte os på at øge kadencen og løfte tænketanken op på næste niveau.

Det er ualmindeligt opløftende at opleve en så stor dedikation til legen, hvor så mange dygtige mennesker bruger tid og energi på at udvikle noget, som ingen af os helt har vist hvad skulle blive til. Nu tager det imidlertid i den grad form, og vi kan se konturerne af en solid Legetænketank, der langt ind i fremtiden kan være en god legekammerat, et samlingspunkt for legemiljøet, en brobygger mellem forskning og praksis, og en stærk stemme i den offentlige debat. 

Du kan læse vores vedtægter HER, og nu er det også muligt at melde sig ind i foreningen, hvis du vil bakke op om vores arbejde. Det kan du gøre HER.