Deltagere

Ann Charlotte Thorsted
Eva Skytte
Frederik Zeuthen
Hasse Møller
Heidi Hautopp
Helle Hovgaard Jørgensen
Helle Marie Skovbjerg
Henrik Tarp Vang
Herdis Toft
Jan Kragsig
Katrine Schumann
Kit Nørgaard Aabjerg
Lasse Bjerg Jørgensen
Lotte Rod
Mathias Poulsen
Morten Skrubbeltrang
Rikke Berggreen
Thomas Lundtofte
Tine Segel

Dagsorden

10.00-10.15: Leg & velkomst
10.15-10.30: Program og formål med dagen
10.30-11.00: Præsentation af vedtægter og forslag til formålsparagraffen
11.00-12.00: Fælles arbejde (i grupper): Drømme, formål og aktiviteter
12.00-12.30: Frokost
12.30-13.00: Opsamling på gruppearbejdet
13.00-14.00: Arbejde i grupper: 1) vedtægter 2) visionspapir, 3) organisering, medlemmer, netværk og økonomi, 4) aktiviteter, 5) bestyrelse og bestyrelsesarbejde (dette punkt blev gennemført i plenum)
14.00-14.30: Præsentation og diskussion
14.30-15.00: Stiftelse af forening: vedtagelse af vedtægter, valg til bestyrelse og bobler

På vores første “officielle” møde tilbage i februar besluttede vi os (til min ubeskrivelige begejstring) enstemmigt for at etablere en national tænketank for leg, og jeg betragter da også dét møde, som legetænketankens fødsel. Siden har vi arbejdet med at kvalificere og modne tænketanken, og skabe et solidt fundament for alt det, vi drømmer om. Det er vores intention at bygge en robust organisation, der kan række langt ind i fremtiden, og som formår at “arbejde for bedre rammer for leg som værensform og livspraksis gennem hele livet og i alle livsforhold”, som vi skriver i vores formål.

På vores andet møde (i slutningen af maj) valgte vi, at etablere en foreningen til tænketanken, og det var det arbejde, vi for alvor tog fat på, da vi atter var samlet d. 31/8.

Nu skal man passe på, men jeg fornærmer nok ikke mange ved at sige, at det vist er de færreste af os, der har valgt at være med i tænketanken fordi vi holder specielt meget af at stifte foreninger 🙂 Derimod er det jo legen i alle dens fascinerende afskygninger, der er vores fælles passion, og det er arbejdet med legen, vi helst vil bruge vores fælles tid på.

Foreningens fineste formål må derfor være, at den kan lade os udføre det arbejde så godt som overhovedet muligt, og vi blev enige om at etablere foreningen på en måde, der éne og alene sigter på at skabe de bedste mulige rammer for tænketankens arbejde (ved bl.a. at skabe økonomiske forudsætninger for de aktiviteter, tænketanken vedtager).

Der kommer til at være en opdeling mellem den demokratiske forening med dens generalforsamling, bestyrelse og medlemmer, og så selve tænketanken. Hvis man deler vores nysgerrighed på leg og kan bakke op om formålsparagraffen, så vil man kunne melde sig ind i foreningen, enten som enkeltperson eller organisation. Det vil udgøre en værdifuld støtteerklæring, og man vil få mulighed for at deltage i udvalgte aktiviteter, herunder generalforsamlingen.

Hvor foreningen bliver åben for medlemmer, vil man imidlertid ikke uden videre kunne melde sig ind i tænketanken (men vil kunne indstille personer til tænketanken, og vi vil løbe behandle disse anmodninger). Medlemmerne af tænketanken skal have relevant viden og erfaring, og sammensætningen skal afspejle legens mangfoldighed og alle de mange, mange måder, man kan tænke om og beskæftige sig med leg. Det er desuden tænketanken, der tegner foreningen, og udtaler sig offentligt. Det er jo her, de legefaglige kompetencer ligger, og det er dem, det hele handler om.

Vi holder fortsat fast i, at tænketanken skal være et trygt og tillidsfuldt rum, hvor vi stoler på hinanden og respekterer vores forskellige fagligheder. Vi vil kunne beskæftige os med svære, komplekse og følsomme spørgsmål og emner, vi vil kunne diskutere, være uenige, og bruge den uenighed til at blive klogere i fællesskab. Vi er mere optaget af den størst mulige forståelse af leg end vi er af at opnå fredelig konsensus.

Det er helt afgørende er, at tænketanken er uafhængig af kommercielle og politiske interesser, og at vores beslutninger udelukkende sigter på opfyldelse af vores formål. Vi vil samarbejde med alle, der respekterer dette formål, men vi vil også kunne være kritiske over alt og alle.

Tænketanken får en flad struktur, hvor alle medlemmer, inden for formålets rammer, er med til at definere både den overordnede retning og de konkrete arbejdsopgaver. Vi afholder fire årlige møder i tænketanken, der kan have forskellige formater og indhold, alt afhængig af medlemmernes ønsker og behov. Det kan fx være ren indholdsproduktion, udvalgte emner til diskussion, ekskursion osv.. Møderne kan veksle mellem at være lukkede og åbne, hvor foreningens medlemmer vil blive inviteret til sidstnævnte. Foreningens generalforsamling afholdes som en del af ét af disse fire møder, og tilrettelægges så vidt muligt, så det bliver en legende oplevelse.

Nu kan det måske godt være, at mødet havde en lidt mere formel karakter end vi helt bryder os om, men det skal naturligvis ikke forhindre en legetænketank i at lege. Ja, det siger måske sig selv, men det var nu alligevel uhyre inspirerende at opleve alle de lege, der bare insisterede på at blive leget. Flere gange i løbet af dagen udbrød én, at nu var legetrangen blevet for stor, og så legede vi. Sådan skal det være, og legen skal væves ind i alt hvad vi foretager os.

Tænketankens aktiviteter

For at indfri vores ambitioner planlægger vi et bredt repertoire af aktiviteter, der kommer til at rette sig mod både foreningens medlemmer og en bredere offentlighed. Alle initiativer vil udspringe af tænketankens samlede vidensgrundlag på tværs af forskning og praksis.

Vi vil…:

  • blande os i den offentlige debat via artikler, interviews, rapporter osv.
  • skabe overblik over legefeltet med legekalender, liste over relevante publikationer osv.
  • styrke den politiske opmærksomhed på og forståelse for legen
  • eksperimentere med formidlingsformer (fx podcastserie om leg, “legesaloner”)
  • samarbejde med uddannelser, hvor legen fortjener plads
  • deltage i eksisterende arrangementer (fx Folkemødet, Kulturmødet, CounterPlay m.m.)
  • udvikle formater for kompetenceudvikling og efteruddannelse for relevante faggrupper

…og meget mere. Vi er jo kun lige gået i gang.

De næste skridt:

Vi kom næsten helt i mål, og en lille arbejdsgruppe får nu vedtægterne helt på plads, så de kan vedtages på tænketankens næste møde, sidst på året, hvor foreningen helt formelt stiftes og åbner for medlemskab.

Det er vigtigt, men tænketanken eksisterer jo allerede, og vi fortsætter derfor også arbejdet nu og her. Vi hører naturligvis fortsat gerne fra alle, der har lyst til at lege med os 🙂