Efter at have brugt de seneste møder på at forberede og stifte Foreningen Den Danske Legetænketank, har vi nu placeret ansvaret for det organisatoriske udviklingsarbejde hos bestyrelsen, mens selve Legetænketanken vender blikket mod det faglige indhold. Ideelt set skal vi i tænketanken fremover ene og alene beskæftige os med det, vi brænder mest for, nemlig legen i al dens ustyrlige mangfoldighed.

Da vi for nylig mødtes på Designskolen Kolding faciliterede et af vores dygtige medlemmer, Katrine Schumann, en kreativ, legende proces, hvor vi identificerede de spørgsmål, vi som Legetænketank vil stille os selv i den kommende tid.

Her er nogle af mine personlige favoritter(du kan se alle spørgsmålene HER):

Hvordan bliver verden et bedre sted?
Hvorfor skal man lystre?
Hvad gør vi hvis tanken er tom?
Må man kværulere i Den Danske Legetænketank?
Skal man stoppe mens legen er god?
Hvordan bibeholder vi frækhed?
Hvordan værner vi om alt det skøre?
Hvordan får vi et legende samfund?
Hvordan kommer man ind i en tank?
Hvordan får vi et sprog for voksenleg, der ikke er infantilt / dømmende?
Hvordan skaber vi en levende legekultur i Danmark?

På baggrund af de mange eftertænksomme og underfundige spørgsmål udvalgte vi hver især de fem mest presserende, som vi bare måtte grave lidt dybere i. Efter først at have grupperet os selv efter alle mulige lighedspunkter, fik vi lavet klynger af spørgsmål, som vi igen samledes omkring:

I nye grupper byggede vi små modeller af den legetænketank, vi drømmer om, og formede de temaer, vi særligt vil fremhæve og prioritere i løbet af det næste år, hvilket gav os denne plan, sådan i ganske grove træk:

Møde 3 2019: Det legende samfund
Møde 4 2019: Leg på arbejdspladsen / den legende arbejdsplads
Møde 1 2020: Tid til leg / legetid
Møde 2 2020: Kampagne for leg

Disse temaer kommer til at rammesætte hvert møde, hvor vi leger, tænker, taler og bygger på fortællinger om leg, som vi kan slippe løs i samfundet. Vi vil så gerne bidrage til, at legen kommer mere på dagsordenen, og at flere bliver mere nysgerrige på, hvad leg kan betyde for dem.

Vi havde besøg af en lyddesigner, Astrid Fabrin, for at lege lidt med mulige formidlingsformer, og for at tvinge os til at huske at fortælle, hvad det egentlig er, vi laver. Astrid optog lyde, samtaler og korte præsentationer i løbet af dagen, og du kan høre resultatet herunder: