Legetænketankens formålsparagraf:

Den Danske Legetænketank (i daglig tale “Legetænketanken”) er et tværfagligt, mangfoldigt forum, hvor mennesker med en professionel interesse i leg kan mødes.

Legetænketanken vil:

  • arbejde for bedre rammer for leg som værensform og livspraksis
  • arbejde for en større forståelse af legens muligheder og betydninger for den enkelte og samfundet
  • tale med et kor af stemmer på tværs af sektorer
  • udvikle et nuanceret, fælles sprog om leg, der respekterer og rummer legens mange forskellige dimensioner og paradokser

Legetænketanken er uafhængig af partipolitiske og kommercielle interesser, og forfølger sit formål lokalt, regionalt og nationalt.