VELKOMMEN TIL DEN DANSKE LEGETÆNKETANK!

Den Danske Legetænketank er uafhængig af partipolitiske og kommercielle interesser og vil arbejde for bedre rammer for leg som værensform og livspraksis.

VELKOMMEN TIL DEN DANSKE LEGETÆNKETANK!

Den Danske Legetænketank er uafhængig af partipolitiske og kommercielle interesser og vil arbejde for bedre rammer for leg som værensform og livspraksis.

Den Danske Legetænketank (i daglig tale “Legetænketanken”) er et tværfagligt, mangfoldigt forum, hvor mennesker med en professionel interesse i leg kan mødes.

Legetænketanken vil:

  • arbejde for bedre rammer for leg som værensform og livspraksis
  • arbejde for en større forståelse af legens muligheder og betydninger for den enkelte og samfundet
  • tale med et kor af stemmer på tværs af sektorer
  • udvikle et nuanceret, fælles sprog om leg, der respekterer og rummer legens mange forskellige dimensioner og paradokser

Legetænketanken er uafhængig af partipolitiske og kommercielle interesser, og forfølger sit formål lokalt, regionalt og nationalt.

Ønsker du at bakke op om vores arbejde?

Tip os om nyt fra legefeltet!

Ligger du inde med nyt fra legefeltet, som du synes Legetænketanken skal kende til? Vi tager altid gerne imod tip om kommende legearrangementer, nye legeprojekter, nye udgivelser om leg – ja, alt, der har relevans for legen.

NYHEDER

Konsolidering af Legetænketanken

På vores andet møde (i slutningen af maj) valgte vi, at etablere en foreningen til tænketanken, og det var det arbejde, vi for alvor tog fat på, da vi atter var samlet d. 31/8. Mødet var spændt ud mellem drømme, vedtægter og en masse leg.